Please see current information on our new websitewww.heimstaden.is and choose language in the upper right corner. Information about application process, click here.

POLSKI

Wszystkie wynajmowane lokale mieszkaniowe są ogłaszane na stronie internetowej firmy Heimstaden: www.heimstaden.is a także na Facebooku. Ubiegać się można jedynie o lokale ogłaszane na tych stronach poprzez kliknięcie na przycisk "Wyślij złoszenie" przy aktualnym ogłoszeniu.

 

WARUNKI WYNAJMU

1) Wynajem -podanie
Wszyscy, którzy spełniają kryteria kwalifikujące, mogą ubiegać się o wynajęcie mieszkania w Heimstaden na stronie internetowej Heimstaden,www.ibudir.heimstaden.is.

Przy ubieganiu się o wynajem mieszkania składający podanie akceptuje, że Heimstaden ma prawo zasięgnąć informacji czy wnioskodawca jest zarejestrowany w krajowej liście dłóżników Credit info (VOG). Heimstaden zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku na podstawie informacji z Credit info i wpisanie go na listę dłóżników Heimstaden.

 

2) Przydział mieszkań

 Wszystkie mieszkania ,które są do wynajęcia ,są ogłaszane na stronie internetowej www.Heimstaden.is

Ubiegając się o mieszkanie musisz załączyć informacje o zdolności kredytowej z Credit Info oraz zaświadczenie o niekaralności

Heimstaden zastrzega sobie prawa do odrzucenia wniosku na podstawie informacji oceny zdolności kredytowej  lub karalności wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca otrzyma potwierdzenie w sprawie przydziału lokalu, zaproszony jest do obejrzenia nieruchomości. Po obejrzeniu nieruchomości wnioskodawca ma 24 godziny na z kontaktowanie się z Heimstaden w celu potwierdzenia ,czy chce wynająć nieruchomość ,czy nie.

Jeżeli wnioskodawca nie zdecyduje się na lokal i nie skontaktuje się w wyznaczonym czasie albo nie kwalifikuje się do przydziału mieszkania ,nieruchomość będzi9e dostępna dla następnego wnioskodawcy.

Koszt uzyskania żądanych danych nie zostanie zwrócony przez Heimstaden.

 

3)Opłata administracyjna i okres najmu 
Umowa najmu sporządza się w formie pisemnej na czas określony na okres 12 miesięcy lub czas nieokreślony jeśli wnioskodawca chciałby. Umowa jest zawsze odnawiana na żądanie najemcy z wyjątkiem przypadku niewykonania zobowiązania przez najemcę na podstawie prawa najmu i prawa umowy.

Stała opłata administracyjna jest pobierana w momęcie najmu mieszkania i wynosi 30.000,- kr. za każde mieszkanie.

Opłata administracyjna jest pobierana za m.in:

-Opłata przy przekazaniu i opuszczaniu mieszkania
- Wymianę zamków w mieszkaniu
- Prace wykonywane i związane z umową najmu

Opłata administracyjna nie obowiązuje naprawy zniszczeń w mieszkaniu które wynikły w trakcie użytkowania lub pomalowania mieszkania. W przypadku problemów dotyczących szkód w mieszkaniu ,najmująca otrzyma rachunek według raportu oceny kosztów. 

 

4) Warunki opłaty
Wymagana jest wpłata depozytu lub gwarancja bankowa na kwotę czynszu za trzy miesiące najmu,przed podpisaniem umowy najmu oraz przekazaniem mieszkania .

Czynsz musi być zawsze wpłacany w pierwszym dniu każdego miesiąca. 

Opłata najmu jest indeksowana w okresie najmu.

Opłata czynszowa jest sprawdzana co 11 miesięcy jeżeli umowa najmu jest bezterminowa.

 

5) Wypowiedzenie i przekazanie mieszkania
Wypowiedzenie należy przesłać drogą email na: Heimstaden@Heimstaden.is
W przypadku wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony w pierwszych 12-miesięcach okres wypowiedzenie umowy wynosi 6 miesięcy z Heimstaden.Wypowiedzenie powinno być w formie pisemnej i zacznie obowiązywać pierwszego dnia następnego miesiąca .

W okresie wypowiedzenia  najemca ma obowiązek umożliwić obejrzenie mieszkania dla następnych najemców , tego typu wizyty muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem. Najemca jak i reprezentant firmy musi być obecny podczas takich wizyt.

 

6) Oszacowanie stanu mieszkania podczas jego opuszczenia
Główną zasadą przy opuszczaniu mieszkań jest to ,że muszą one być czyste ,podłogi i ściany bez uszkodzeń (bez gwożdzi albo zachlapań) pomalowane i w dobrym stanie. Okna i drzwi balkonowe powinny być czyste, podłoga posprzątana , (nie ma potrzeby polerowanie podłogi). Wyczyścić należy wszystkie wentylatory oraz szafki z zewnątrz i wewnątrz a także wszystkie urządzenia należące do mieszkania. Żarówki powinny znajdować się we wszystkich pokojach.

Prace malarskie odbywają się za porozumieniem firmy wynajmującej na koszt najemcy. W chwili opuszczania mieszkania jego stan powinien być odpowiedni do przekazania go następnemu najemcy.
Najemca musi zakończyć umowę najmu i wykreślić wpis (jeśli jest notarialny) po zakończeniu umowy najmu. Jeśli umowa nie zostanie wykreślona z wpisu, opóźnia to rozliczenie i zwrot ubezpieczenia najmu.          

Po dokonaniu ostatecznej kontroli wynajmującego, nie ma możliwości naprawy lub przeprowadzania innych napraw w lokalu. Mieszkanie musi być gotowe od najemcy, gdy zostanie dokonana kontrola końcowa.

 

7) Zobowiązania utrzymania najemcy i Heimstaden  (wynajmujący)
Najemca zobowizany jest dbać o wynajęte lokale zgodnie z ustalonym użytkowaniem.Jeżeli wynajmowane pomieszczenia lub urządzenia są uszkodzone przez najemcę mieszkania lub inne osoby ,które za pozwoleniem najemcy korzystały z lokalu mieszkaniowego lub terenu wokół niego, najenca ma obowiązek podjąć kroki w celu naprawienia szkody najszybciej jak to możliwe. Jeżeli najemca zaniedbuje tego obowiązku, wtedy wynajmujący może przeprowadzić niezbędne naprawy na koszt najemcy. Przedtem jednak ,wynajmujący musi dać znać najemcy jeden miesiąc na usunięcie powstałych uszkodzeń.

Wynajmujący powinien wykonać naprawy okien,urządzeń elektrycznych,urządzeń sanitarnych itp.,jeżeli najemca udowodni ,że uszkodzenia nie powstały na skutek niedbalstwa czy też winy najemcy lub osób z nim związanych. Do obowiązków wynajmującego należy ścinanie trawy. Najemca zobowiązany jest na własny koszt dbać o naprawę zamków, kranów, gniazdek elektrycznych itp. Najemca powinien także dbać o stan pomalowanych ścian itp. w mieszkaniu. Wynajmujący powinien zawsze utrzymywać wynajmowany lokal w stanie nadajacym się do wynajęcia, m.in.odnawiać wyposażenie, wykładziny podłogowe, dywany itd. według potrzeby.

Za uszkodzenia wynajmowalego lokalu, które należą do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym regulaminem jest odpowiedzialny wynajmujący i zobowiązany jest do posiadania wymaganego ubezpieczenia. Wynajmujący nie ma obowiązku podłączania telefonu czy też internetu do mieszkania, jest to wybór najmującego i to on ponosi koszta z tym związane.

W wynajeciu są uwzględnione koszty eksploatacyjne, takie jak :
-Ogrzewanie mieszkania najemcy,
- Ogrzewanie i prąd w pomieszczeniach wspólnych,
-Sortowanie odpadów (żadnego transportu dużych przedmiotów,np.mebli itp.do sorpy),
- Inspekcja windy (naprawy nie są wliczone),
-Koszty telefoniczne z windy,
- Odśnieżanie,
- Ścinanie trawy,
-Sprzątanie wspólnych pomieszczeń ,
- Utrzymanie budynku,
- Żarówki we wspólnych pomieszczeniach,

Utrzymanie pomieszczeń wspólnych

Najważniejsze zasady:
- Utrzymanie porządku w pomieszczeniach wspólnych odbywa się zgodnie z regulaminem każdego domu z osobna.
- Wspólne pomieszczenia i teren wokół budynku należy zachować w czystości
- Utrzymanie porządku i czystość w pomieszczeniach ze zbiornikami do odpadów a także na terenie wokół budynku.
- Osoby palące proszeni są aby nie pozostawiały po sobie niedopałków.
- Jeżeli jest potrzeba zakupu czegość z wyżej wymienionych rzeczy z powodu złego stanu to koszta są ponoszone przez fundusz mieszkaniowy.

--------------------------------------------------------------------------------
Heimstaden ehf. Lágmúla 6, 108 Reykjavík. Sími: 517-3440