Persónuvernd

Persónuverndarstefna Heimstaden

Þessi stefna, sem samþykkt var 23. maí 2018, nær til allra upplýsinga sem Heimstaden safnar eða vinna með og teljast persónugreinanlegar.

 1. Heimstaden hefur innleitt stjórnkerfi upplýsingaöryggis til þess að tryggja öryggi upplýsinga í vörslu félagsins.
 2. Upplýsingar eru aðeins varðveittar í þann tíma sem lög heimila. Í enda varðveislutíma er upplýsingum eytt.
 3. Aðgangi að upplýsingum er stýrt þannig að aðeins þeir sem á þurfa að halda fá aðgang.
 4. Brugðist er við öllum fyrirspurnum einstaklinga varðandi eigin upplýsingar. Engar upplýsingar eru sendar án staðfestingar á réttmæti fyrirspyrjanda á upplýsingunum.  Eingöngu verður tekið við erindum er varða persónuvernd á netfangið personuvernd@heimavellir.is
 5. Allar beiðnir um eyðingu gagna verða skoðaðar og brugðist við í samræmi við lög.  Ekki er hægt að eyða gögnum sem Heimstaden er skylt að varðveita eða tryggja Heimstaden lögvarin réttindi. 
 6. Persónugreinanlegum upplýsingum er haldið í lágmarki.
 7. Vegna innheimtu er nauðsynlegt að deila persónugreinanlegum upplýsingum með aðilum sem sjá um innheimtu fyrir Heimstaden .
 8. Heimavellir gera vinnslusamninga við alla aðila sem hýsa eða vinna með persónugreinanlegar upplýsingar fyrir fyrirtækið.
 9. Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða afhentar, seldar eða leigðar þriðja aðila að öðru leiti en fram kemur í lið 7
 10. Upplýsingar eins og símanúmer eða netfang verða einungis notaðar til samskipta við viðskiptavini eða umsækjendur í tengslum við samning (þessar upplýsingar koma þó fram á leigusamningi, sem leigutakar kjósa í sumum tilfellum að þinglýsa).
 11. Einstaklingar geta ávallt óskað eftir leiðréttingu á upplýsingum um þá og munu Heimstaden bregðast við slíkum óskum þegar þær liggja fyrir.
 12. Vegna tölfræðiúrvinnslu munu Heimstaden gera upplýsingar ópersónugreinanlegar þannig að ekki verði greint frá stöðu einstaka viðskiptavina.
 13. Ef lög mæla svo fyrir munu Heimstaden afhenda persónugreinanlegar upplýsingar til viðeigandi aðila og þá aðeins þær upplýsingar sem nauðsynlegt er talið.

Nánar um meðferð persónuupplýsinga hjá félaginu.